Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 30.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

Заповед на Кмета на Община Нови пазар - ТУК

Заповед на Директора на училището - ТУК

 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 30.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО - Изображение 1