Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 21.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Заповед на Министъра на образованието и науката - ТУК

 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 21.12.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО - Изображение 1