Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПГХТД „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – НОВИ ПАЗАР, ЗА ПЕРИОД 30.03.2020 Г. – 12.04.2020 Г.

 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ  В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  В ПГХТД „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – НОВИ ПАЗАР,  ЗА ПЕРИОД  30.03.2020 Г. – 12.04.2020 Г.  - Изображение 1