Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Пробна матура - Втори ДЗИ - Биология и здравно образование

На 30 март 2016 година /сряда/  от 12.50 часа

в сградата на учелището ще се проведе пробна матура -

Втори държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование и История и цивилизация.

Учениците, желаещите да участват да се обърнат към класните си ръководители.

Пробна матура - Втори ДЗИ - Биология и здравно образование - Изображение 1