Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Пробна матура по БЕЛ

Първа пробна матура по български език илитература ще се проведе

на 14 декември 2016 година от 12,30 часа.

Пробна матура по БЕЛ - Изображение 1