Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Пробна матура - Български език и литература

На 14 април 2016 година /четвъртък/  от 12.50 часа

в сградата на учелището ще се проведе пробна матура

по Български език и литература.

Учениците, желаещите да участват да се обърнат към класните си ръководители.

Пробна матура - Български език и литература - Изображение 1