Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Присъствено обучение от 25.11.2021 г. за учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас

Присъствено обучение от 25.11.2021 г. за учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас - Изображение 1