Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА - Изображение 1