Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Прием 2016 - 2017

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН „ПРОФ. Д–Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”  ГР. НОВИ ПАЗАР

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

           ПРОФЕСИЯ: „ХИМИК - ОПЕРАТОР”

СПЕЦИАЛНОСТ:„ДЕКОРАЦИЯ НА СИЛИКАТНИ ИЗДЕЛИЯ”

Срок на обучение:  4 години; Придобива се средно образование и  ІІ степен на професионална квалификация

_________________________________________________________________________

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНОЛОГ В СИЛИКАТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ НА СВЪРЗВАЩИТЕ ВЕЩЕСТВА“

Срок на обучение:  4 години; Придобива се средно образование и  ІІІ степен на професионална квалификация

_________________________________________________________________________ 

ПРОФЕСИЯ: „ОПЕРАТОР В СИЛИКАТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА”

 СПЕЦИАЛНОСТ: „ТЕХНОЛОГИЯ НА СТЪКЛАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

 Срок на обучение:  4години; Придобива се средно образование и  ІІ  степен на професионална квалификация

 

Прием 2016 - 2017 - Изображение 1