Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обществени услуги

 

Индикативен списък на предлаганите общуствени услуги:

 

1. Приемане и преместване на ученици - ТУК

2. Диплома - ТУК

3. Валидиране на компетентности - ТУК  

4. Служебна бележка за подадено заявление за допускане до  ДЗИ 1 -ТУК

5. Служебна бележка за допускане до ДЗИ 2 - ТУК

6. Дубликат на документ - ТУК

7. Удостоверение за професионално обучение и СПК - ТУК

8. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация - ТУК

9. Европейско приложение за диплома за средно образование - ТУК

10. Европейско приложение за придобита професионална квалификация - ТУК

Обществени услуги - Изображение 1