Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+

На 15 ноември 2017 год. в училището посрещнахме група ученици и ръководители от различни държави -

Португалия, Италия, Турция и Румъния, по програма ЕРАЗЪМ+.

Организирани бяха занятия в работилниците на ученическото общежитие към училището,

където гостуващите ученици рисуваха, моделираха, отливаха и декорираха изделия.

Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 1Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 2Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 3Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 4Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 5Посещение на ученици и ръководители в ПГХТД по ЕРАЗЪМ+ - Изображение 6