Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Подаване на заявления за изпит по желание от НВО 10 клас за учебна 2019/2020 година

Указания за подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

 • Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд езикв  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас  се извършва в срок до 10 април 2020 година.
 • Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита.
 • Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.
 • Когато ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Заявление чужд език_НВО_10

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Заявление IT_НВО_10

 

 • Ред на подаване на заявленията по електронен път:
  1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
  2. Всяко заявление следва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

          3. СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pghtd@abv.bg

 

 • Забележка: При изпращане на вашите заявления до pghtd@abv.bg в полето „Тема“ напишете: НВО 10 - име, фамилия и клас.

 

 • КРАЕН СРОК: 10 април 2020 г.
Подаване на заявления за изпит по желание от НВО 10 клас за учебна 2019/2020 година - Изображение 1