Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обучение от разстояние в електронна среда от 10.11.2021 г.

Уважаеми родители, 

във връзка с постъпила информация от Регионалната здравна инспекция - гр. Шумен, относно достигната 14-дневна заболеваемост (за периода 26.10 - 08.11.2021 г.), 550 на 100 000 население и в изпълнение на т. 3 от Заповед № РД 09 - 4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката, за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас дневна форма на обучение и дуална система на обучение се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии.

Обучение от разстояние в електронна среда от 10.11.2021 г. - Изображение 1