Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обучение от разстояние в електронна среда в периода 01 - 07 април 2021 г.

Обучението от разстояние в електронна среда продължава през периода 01 - 02 април 2021 г. за всички ученици,

а за учениците от ХІІ клас и в периода 05 - 07 април 2021 г.

Заповед на МОН - ТУК

Заповед на директора - ТУК

Обучение от разстояние в електронна среда в периода 01 - 07 април 2021 г. - Изображение 1