Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Общински ученически игри

Отборът по футбол на ПГХТД, под ръководството на госпожа Даринка Александрова,

се представи достойно на организираните Общински ученически игри в града ни.

Общински ученически игри - Изображение 1Общински ученически игри - Изображение 2Общински ученически игри - Изображение 3Общински ученически игри - Изображение 4Общински ученически игри - Изображение 5