Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Начало на втори учебен срок

08.02.2016 г. /понеделник/ - началона втори учебен срок.

Начало на втори учебен срок - Изображение 1