Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Начало на втори учебен срок за учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

Начало на втори учебен срок за учебната 2016/2017 година: - Изображение 1