Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Начало на втори срок за учебна 2023/2024 година

Начало на втори срок за учебна 2023/2024 година - Изображение 1