Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Начален час на учебните занятия

На 18 януари 2017 г. /сряда/ учебните занятия в ПГХТД ще започнат в 8:30 часа и ще се провеждат с нормална продължителност.

Начален час на учебните занятия - Изображение 1