Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Конкурс за отпускане на стипендии на ромски ученици

ЦОИДУЕМ обявява конкурс

 за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование

(9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година

 

О Б Я В А

 Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява конкурс за:

Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за учебната 2016/2017 година.

Краен срок за кандидатстване: 16 ноември 2016 год.

 

Повече информация и документи за кандидатстване може данамерите тук.

Конкурс за отпускане на стипендии на ромски ученици - Изображение 1