Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Коледно тържество

Коледното тържество на училището ще се състои

на 21 декември от 12,30 часа във физкултурния салон.

 

 

Коледно тържество - Изображение 1