Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ИЗПИТИ - ЯНУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ ЯНУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС, ДНЕВНА И ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОД.

ДАТА, ДЕН, ЧАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИМЕ НА УЧЕНИКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ

11.01.2016 г.

/понеделник/

14,00 часа

Чужд език по професията - руски език

Веска Тодорова,   Димитрина Димова – професия „Оператор в силикатните производства”,специалност „Технология на стъкларското производство”

Джансу Севдалинова – професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

12.01.2016 г.

/вторник/

14,00 часа

Български език и литература ЗП

Веска Тодорова,   Димитрина Димова - професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

13.01.2016 г.

/сряда/

14,00 часа

ЗИП Български език и литература

 

Веска Тодорова, Димитрина Димова - професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

14.01.2016 г.

/четвъртък/

14,00 часа

Свят и личност

Димитрина Димова-професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет,Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

15.01.2016 г.

/петък/

14,00 часа

ЗИП Технология на специалността

 

Гюлшен Феимова, Димитрина Димова

професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Технология на специалността ЗПП

Веселин Нивелинов професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Микробиология ЗПП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет,Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

18.01.2016 г.

/понеделник/

14,00 часа

Икономика   ЗПП

 

Димитрина Димова

професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

ЗИП Микробиология

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет,Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

19.01.2016 г.

/вторник/

14,00 часа

Сушилни и пещи ЗПП

 

 

 

Математика

Димитрина Димова

професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова,

Руфи Фикрет- професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

20.01.2016 г.

/сряда/

14,00 часа

Промишлен дизайн ЗПП

 

Димитрина Димова

професия „Оператор в силикатните производства”,спец.”Технология на стъкларското производство”

Биотехнология ЗПП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет- професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

21.01.2016 г.

/четвъртък/

14,00 часа

 

Химикотехнологичен контрол ЗПП

Джансу Севдалинова, Руфи Фикрет - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

22.01.2016 г.

/петък/

14,00 часа

Биотехнологичен контрол ЗПП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет, Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

25.01.2016 г.

/понеделник/

14,00 часа

Химикотехнологичен контрол УП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет, Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

26.01.2016 г.

/вторник/

14,00 часа

Биотехнологичен контрол УП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет,Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

27.01.2016 г.

/сряда/

14,00   часа

Химични технологии ЗПП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет,Октай Сейхан - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

28.01.2016 г.

/четвъртък/

14,00 часа

Производствена практика ЗПП

Джансу Севдалинова, Руска Димитрова, Руфи Фикрет - професия „Лаборант”,специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

ИЗПИТИ - ЯНУАРСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - Изображение 1