Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Инициативи за насърчаване и повишаване на грамотността

21 януари 2016 г. - Четене на стихове от български и чуждестранни поети.

/сборна група от ученическото общежитие/

Инициативи за насърчаване и повишаване на грамотността - Изображение 1