Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Дните 12 и 13 март 2020 година са обявени за неучебни и неприсъствени

 

ЗАПОВЕД


№ 280/11.03.2020 г.
гр. Нови пазар, 11.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

ОБЯВЯВАМ

с оглед превенция на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците дните 12 и 13 март 2020 год. за неучебни и неприсъствени за всички училища и ЦСОП на територията на Община Нови пазар.

Заповедта да се връчи на директорите на институциите, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати в РУО Шумен.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Жанета Желязкова, нач.-отдел „ХП и ППСН”.

АЙСЕЛ РУФАД
Зам. кмет на Община Нови пазар

 
Дните 12 и 13 март 2020 година са обявени за неучебни и неприсъствени - Изображение 1