Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График за изпити самостоятелна форма - февруарска сесия

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици

в  самостоятелна форма през февруарска сесия за учебна 2018/2019 година.

ТУК

График за изпити самостоятелна форма - февруарска сесия - Изображение 1