Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График на дейностите по приемането на ученици

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г., съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование. тук