Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Европейски ден на спорта в училище

На 29.09.2017 г. учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" се включиха в инициативата

"Европейски ден на спорта в училище" чрез учестия във футболни срещи,

организрани в двора на училището.

Европейски ден на спорта в училище - Изображение 1