Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Европейски ден на спорта в училище

Европейският ден на спорта в училище беше отбелязан с организиране на спортен празник в градския парк под ръководството на госпожа Даринка Александрова. 

Участие в събитието взеха 30 ученици от 8 - 12 клас.

Участваха също така и учители и родители.

Европейски ден на спорта в училище - Изображение 1Европейски ден на спорта в училище - Изображение 2Европейски ден на спорта в училище - Изображение 3Европейски ден на спорта в училище - Изображение 4Европейски ден на спорта в училище - Изображение 5Европейски ден на спорта в училище - Изображение 6Европейски ден на спорта в училище - Изображение 7