Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Европейска седмица на програмирането 2020

 
#CodeWeek
10—25 октомври 2020 г.
 

Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.

 
Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.
 

Основната грамотност на който и да е човек в цифровия век трябва да включва познаване на програмирането и развитие на ключови умения, свързани с компютърното мислене, като например решаване на проблеми, сътрудничество и аналитични умения.

Обучението по програмиране може да осигури възможност на вашите ученици да заемат водеща позиция в едно цифрово компетентно общество, да развият едно по-добро възприемане на света, който ги заобикаля, и да получат по-добри шансове за успех в личния и професионалния си живот.

Седмицата на програмирането предлага на всички ученици възможността да направят първите си стъпки като цифрови творци, като предоставя на училищата и учителите безплатни възможности за професионално развитие, учебни материали, международни предизвикателства и възможност за обмяна на опит.

 
 
Европейска седмица на програмирането 2020 - Изображение 1