Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

EPALE

EPALE е многоезична общност с отворено членство, финансирана от Европейската комисия, като най-новата инициатива от постоянния ангажимент за подобряване на качеството на ученето за възрастни в Европа. Можете да прочетете повече за политиката на ЕС в областта на ученето за възрастни тук.

Сайтът е специално предназначен да бъде от полза за учители, преподаватели, изследователи, научни работници, лица, ангажирани с изготвянето на политики, и всеки друг, който се занимава професионално с ученето за възрастни в Европа. Почти 2000 от Вас взеха участие в проучването ни за това как EPALE може да задоволи потребностите Ви, и сега отговорите Ви ни помагат да оформим платформата.

С разрастването на сайта ще можете да обменяте новини, мнения, идеи и ресурси с други професионалисти в областта на ученето за възрастни в цяла Европа.

Целта ни е да Ви включим в целия процес на разработване на EPALE, така че платформата да отговаря на очакванията Ви и да Ви даде това, което Ви е необходимо, за да сте в течение на развитието на ученето за възрастни в Европа.

Можете да се информирате за някои от дейностите в България от нашия месечен бюлетин.

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа - Изображение 1