Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Да почистим природата!

Учениците от 8а клас, с класен ръководител г-жа И. Дамянова, в часа на класа организираха почистване на двора на училището.

  

Да почистим природата! - Изображение 1