Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

17 май - Световен ден на информационното общество

 

17 май отбелязва годишнината от подписването на първата Международна телеграфна конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщенията.

Целта на този ден е да допринесе за повишаването на възможностите, които предлагат Интернет и други информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на обществата и техните икономики, както и да се намерят начини за преодоляване на цифровото разделение.

Световният ден на далекосъобщенията се чества всяка година на 17 май от 1969 г., по случай основававнето на Международния съюз по далекосъобщенията и подписването на първата Международна телеграфна конвенция през 1865 г.

През ноември 2005 г. Световната среща на върха по въпросите на информационното общество призова Общото събрание на ООН да обяви 17 май като световен ден на информационното общество, за да се фокусира върху важността на ИКТ и широкия спектър от въпроси, свързани с информационното общество. Общото събрание прие резолюция (A / RES / 60/252) през март 2006, според която Световният ден на информационното общество се празнува всяка година на 17 май.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО"

17 май - Световен ден на информационното общество - Изображение 117 май - Световен ден на информационното общество - Изображение 217 май - Световен ден на информационното общество - Изображение 4